آمریکا

قاره آمریکا این قاره ۸٫۳٪ از مساحت زمین و ۲۸٫۴٪ از مساحت خشکی‌ها را دربرگرفته است. همچنین ۱۴٪ جمعیت جهان (برابر با حدود ۱ میلیارد نفر) در این قاره سکونت دارند. این قاره به سه بخشِ آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تقسیم می‌شود. قارهٔ آمریکا در نیمکرهٔ غربی نقشه جهان قرار دارد. طول […]