لطفا توجه داشته باشید:

  • ارسال مدارک جعلی یا اشتباه و همچنین ارائه اطلاعات غلط، منجر به رد درخواست شما و احتمالا ممنوعیت ورود به کشور مقصد خواهد شد.
  • فقط درخواست های کامل می توانند بررسی شوند. ارائه مدارک ناقص ممکن است منجر به رد درخواست شده که در این صورت هیچ هزینه ای بازپرداخت نخواهد شد. پس مدارک و رزومه خود را تا میتوانید کامل نمایید.

لطفا اسناد خود را طبق دستورالعمل مندرج در جزوه مرتب کنید. کارشناس پرونده این کار را برای شما انجام خواهد داد.

ایمو ویزا طیف گسترده ای از پیشنهادات را برای شما خواهد داشت.

اولویت انتخاب کشور در ایمو ویزا داشتن شرایط اقامت بعد از تحصیل است.