مدارک مورد نیاز برای شینگن

برای اخذ ویزای توریستی برخی کشورها نیاز به ارائه مدارک خاصی دارید: کشورهای عضو اتحادیه اروپا سالهاست ویزای خودرا به صورت شینگن و بدون محدودیت تردد بین کشور های عضو صادر میکنند. البته ویزای مختص کشورها با نام نشنال نیز کماکان در اتحادیه اروپا اعتبار دارد که به دارنده این نوع ویزا فقط اجازه تردد […]