پیدایش همبرگر از کجا بوده؟

پیدایش همبرگر

[vc_row][vc_column][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-top%22%3A%223px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%228px%22%7D%7D”][vc_column_inner][us_text text=”پیدایش همبرگر از کجا بوده؟؟” link_type=”custom” link=”url:https%3A%2F%2Frahaseir.com%2F%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B1%2F%23burger|||” align=”center” icon=”fas|hamburger” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22rahaseir-iranyekan%22%2C%22font-size%22%3A%2250px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%7D%7D”][vc_column_inner][us_image image=”7786″ size=”full” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB7sgPtAFl5w%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link|||”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner el_id=”burger”][vc_column_inner][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22rahaseir-iranyekan%22%7D%7D”]از هامبورگ تا همبرگر! آن‌گونه که تاریخ می‌گوید کشور آلمان مخترع همبرگر است؛ آن هم شهر معروف هامبورگ که البته نامش نیز شباهتی به همبرگر دارد. از نظر واژه‌شناسی، نام همبرگر که از زبان آلمانی می‌آید به معنی […]