• عضو موسس بنیاد علمی فرهنگی ایران و اروپا

 • عضو هیئت بنیاد علمی فرهنگی و اروپا ثبت شده در آمستردام هلند با کد : kvk-nummber 74432451

 • مجوز صدور ویزای توریستی (D) از وزارت امور خارجه

مجوز صدور ویزای درمانی(T) از وزارت امور خارجه

مجوزهای رسمی رها سیر

 • روادید نوع دی(D) یکی از مجموعه روادید های دارای گذرنامه وزارت امور خارجه به منظور تسهیل ورود گردشگران توریستی به کشورهست.

 • مجوز ورود توریست از اداره مهاجرت و پلیس امنیت (کد ناجا )

 • مجوز تصمیم‌گیری خدمات تشخیصی درمانی بیماران بین الملل (گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت)

گواهینامه های رها سیر

گواهی نامه و مجوزهای رسمی شرکت رهاسیر

مجوزهای رسمی رها سیر

 • عضو موسس بنیاد علمی فرهنگی ایران و اروپا

 • عضو هیئت بنیاد علمی فرهنگی و اروپا ثبت شده در آمستردام هلند با کد : kvk-nummber : 74432451

 • مجوز صدور ویزای توریستی (D) از وزارت امور خارجه

 • مجوز صدور ویزای درمانی(T) از وزارت امور خارجه

 • روادید نوع دی(D) یکی از مجموعه روادید های دارای گذرنامه وزارت امور خارجه به منظور تسهیل ورود گردشگران توریستی به کشورهست.

 • مجوز ورود توریست از اداره مهاجرت و پلیس امنیت (کد ناجا )

 • مجوز تصمیم‌گیری خدمات تشخیصی درمانی بیماران بین الملل (گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت)

برای دیدن برگه هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
مشاوره تلفنی