قاره آمریکا

توضیحات در مورد قاره آمریکا

این قاره ۸٫۳٪ از مساحت زمین و ۲۸٫۴٪ از مساحت خشکی‌ها را دربرگرفته است. همچنین ۱۴٪ جمعیت جهان (برابر با حدود ۱ میلیارد نفر) در این قاره سکونت دارند. این قاره به سه بخشِ آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تقسیم می‌شود.

قارهٔ آمریکا در نیمکرهٔ غربی نقشه جهان قرار دارد. طول قاره‌های آمریکای شمالی و جنوبی از شمال به جنوب حدود ۱۴٬۵۰۰ کیلومتر میباشد. کانال پاناما این دو بخش را به یکدیگر وصل نموده است. قارهٔ آمریکای شمالی به طور کامل در شمال خط استوا قرار دارد. اما بخش بزرگی از قارهٔ آمریکای جنوبی در جنوب خط استوا قراردارد. به این ترتیب هنگامی که قارهٔ آمریکای شمالی فصل تابستان را می‌گذراند در قسمت بزرگی از آمریکای جنوبی فصل زمستان گذرانده میشود و برعکس.

خیلی ها تصور می‌کنند که آمریکای جنوبی، به دنبال آمریکای شمالی است و درست در جنوب قاره قرار دارد؛ ولی چنین نیست، زیرا آمریکای جنوبی نسبت به آمریکای شمالی خیلی بیشتر رو به شرق پیش روی داشته است. کانال پاناما تقریباً در جهت غربی و شرقی قرار دارد.

حتما نام آمریکای لاتین را هم شنیده اید. آمریکای لاتین به آن قسمت از دو قارهٔ آمریکای شمالی و جنوبی گفته میشود که زبان مردم آن اسپانیایی یا پرتغالی است، که هر دو زبان در زبان لاتین ریشه دارند و شامل کشور مکزیک و کشورهای آمریکای مرکزی و کشورهای آمریکای جنوبی نیز می‌شود. زبان قسمت عمده مردم کانادا و ایالات متحدهٔ آمریکا انگلیسی (با لهجه آمریکایی) است.

اقیانوس اطلس قارهٔ آمریکا را از قارهٔ اروپا جدا نموده است. این اقیانوس انقدر پهناور است که تا چند سده ساکنان بر قدیم هیچ تصور نداشتند که خشکی دیگری هم آن سوی اقیانوس وجود داشته باشد.

اقیانوس آرام اقیانوس بسیار پهناورتری نیز بین قاره‌های آمریکا و آسیا قرار دارد. پس از آنکه اروپاییان قاره‌ آمریکا را کشف کردند نام آن را بَرّ نو نهادند.

پیج های مرتبط

انواع ویزای کانادا