قاره آسيا

توضیحات قاره آسیا

قاره آسیا بزرگترین و پرجمعیت‌ترین قاره در جهان است. این قاره حدود ۸/۷٪ از مساحت سطح کره زمین و ۳۰٪ از مساحت خشکی‌های سطح زمین را در بر گرفته است. بیش از ۶۰٪ جمعیت کره زمین نیز در این قاره سکونت دارند.

قاره پهناور آسیا از قطب شمال تا جنوب مدار استوا امتداد یافته‌ و بخش عمده آن در نیمکرۀ شمالی قرار دارد. قاره آسیا به همراه اروپا، قاره ای را به نام اوراسیا شکل داده اند.

در تمام کره زمین تنها دو قاره به یکدیگر متصل هستند و آن هم آسیا و اروپا میباشند.