rahaseir

۰۲۱۴۵۸۰۶

تورهای اروپایی رهاسیر

تورهای گروهی اروپا در این پیج خدمت شما اطلاع رسانی میشود.

برای برنامه ریزی و شرکت در تورهای گروهی حدود 2 ماه زودتر باید ثبت نام کنید.

در صورتی که تعداد نفرات تور به حد نصاب حداقل 15 نفر نرسد، مجبور هستیم تور را به صورت انفرادی برگزار نماییم.

البته امکان اختصاص راهنما و برگزاری تور طبق درخواست شما مقدور میباشد.

تورهای طراحی شده در ماههای بعد تکرار خواهند شد. اگر به تور مد نظرتون در زمان مناسب نرسیدید نگران نباشید. تورهای زیر هر ماه برگزار خواهند شد…

گروهی اروپا
تور رم+پاریس - 30 آبان
تور رم ونیز فلورانس 20 آبان
تور زوریخ + مونیخ 25 آبان
تور زوریخ + ونیز
تور زوریخ