rahaseir

۰۲۱۴۵۸۰۶

بُدروم (بودروم) Bodrum

 واقع شده‌است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی ٬۶۸۸ نفر و بر اساس برآوردهای سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۶٬۴۰۱ نفر است.[۳][۴] بدروم دارای یک فرودگاه بین المللی بسیار مجهز است و همچنین با شهر ازمیر که سومین شهر بزرگ ترکیه است ۲۵۰ کیلومتر فاصله دارد

این شهر ساحلی زیبا در در استان موغله واقع شده و آب و هوای مدیترانه ای بر جذابیت های آن فازوده است. جمعیت این شهر در حدود 30 هزار نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی بوده است. بدروم یک فرودگاه بین المللی بسیار مجهز دارد و با شهر ازمیر که سومین شهر بزرگ ترکیه است حدود ۲۵۰ کیلومتر فاصله دارد.

بدروم